Brug tolk - det betaler sig

Jeg tilbyder tolkebistand ved fremmøde og
tolkning via telefon.

Tolkens rolle
Tolken er den neutrale part og har kun til opgave at oversætte og kommunikere budskab i korte præcise sætninger.

Tolken tager aldrig stilling eller vurderer budskab, men viderebringer det kommunikerede direkte.

Tolken bliver tit stillet overfor vanskelige situationer, f.eks patienter med dødelig sygdom eller psykiske problemer.

Tolken skal i disse tilfælde optræde med fornemmelse for situationen og handle med professionel omsorg.

Kulturforskelle
Forskellen på vestlig (dansk) og thailandsk kultur er stor og kan give tit anledning til misforståelser.

Disse misforståelser kan undgås ved en korrekt tolkning/oversættelse, som tager højde for kulturforskellige, traditioner og vaner Danmark og Thailand imellem.

En tolk er garanti for, at kulturelle forskelle ikke står i vejen for de ønskede resultater, en positiv oplevelse.

Ring og bestil tolkning eller send en fax
email mail@thaitolk.dk

 

     Telefon: +45 2020 8855    |   Fax: +45 8235 6664   |   mail@thaitolk.dk