Priser

Jeg følger vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område.

Skriftlig oversættelse:
Efter tilbud.
Send en mail med dit dokument vedhæftet til mail@thaitolk.dk og få et tilbud på oversættelsen.
Eller fax. +45 8235 6664

Ved oversættelse af enkeltstående dokumenter som:
Vielsesattest, skilsmisseerklæring, ægtepagt, fødselsattest mv. kan levering af oversættelse efter modtagelse af betaling overført til:

Alm. Brand Bank
Reg. 7681 Kto. 0004820650

Ved bestilling af oversættelse af flere samtidige dokumenter bør forventes leveringstid op til 8 hverdage fra bestilling.

Tolkning:
Kr. 350,00 pr. påbegyndt time + moms
Forgæves fremmøde, f.eks. hvor et møde aflyses, honoreres som 1 times tolkning.

Hverdage fra kl. 08.00 til 17.00 beregnes normal takst
pr. påbegyndte time.

Fra kl. 17.00 til kl. 08.00 samt lørdag, søndag og helligdage honoreres med dobbelttakst pr.
påbegyndte time.

Vederlaget for transporttid udgør halvdelen af timetakster, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted.

Ovenstående er er uddrag af Justitsministeriets vejledende honorering af tolkebistand.
Se hele vejledningen her.


Betaling kontant efter regning, eller ved bankoverførsel efter nærmere aftale.

Alm. Brand Bank
Reg. 7681 Kto. 0004820650

 

     Telefon: +45 2020 8855    |   Fax: +45 8235 6664   |   mail@thaitolk.dk