Tolkning - arbejdsområder

Jeg påtager mig såvel mundtlige som skriftlige tolkningsopgaver for virksomheder, institutioner og offentlige instanser.

Hospital
Undersøgelse - behandling - indlæggelse.

Konsultation
Praktiserende læge - speciallæge - psykolog - psykiater.

Institutioner
Skoler - fritidshjem - daginstitutioner - anden institution.

Offentlige kontorer
Advokater - retsmøder - politiet - klient og sagsbehandler/ socialrådgiver - sundhedsplejersker - social- sundhedsassistenter.

Erhvervslivet
Virksomheder - arbejdsmarkedet - AF - fagforeninger.

For bestilling eller nærmere oplysning
mail@thaitolk.dk eller på telefon +45 2020 8855.

 

     Telefon: +45 2020 8855    |   Fax: +45 8235 6664   |   mail@thaitolk.dk